ආණ්ඩුවේ ඉල්ලීමට පයින් ගසා ජනාධිපති නීතිවිරෝධීව වැඩ බලන ඇමතිවරු පත් කරයි…….

0

ඉල්ලා අස්වූ මුස්ලිම් අමතිවරු වෙනුවෙන් වැඩබලන ඇමතිවරු ලෙස රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් පත් කිරීම ව්‍යවස්ථා විරෝධි බව නීති විශාරදයෝ පෙන්වා දෙනවා.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව වැඩබලන ඇමතිවරුන් ලෙස රාජ්‍ය ඇමතිවරු හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු පත් කළ හැක්කේ ඇමතිවරයා රටින් පිටව ගොස් සිටින අවස්ථාවකදී හෝ ඇමතිවරයා අසනීපව රාජකාරියට නොපැමිණෙන අවස්ථාවකදී බව ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ අනුර සෙනවිරත්න ප්‍රකාශ කළා.

යම් ඇමතිවරයෙකු ඉල්ලා අස්වූ අවස්ථාවකදී ඇමතිධූරය පුරප්පාඩු වී ඇති බැවින් එවන් අවස්ථාවකදි වැඩබලන ඇමතිවරයෙකු පත් කළ නොහැකි අතර තවත් කැබිනට් ඇමතිවරයෙකුට එම විෂය පැවරීම කළ හැකි බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.

එම පදනම මත ඉල්ලා අස්වූ ඇමතිවරුන් වෙනුවට ආණ්ඩුව විසින් කබීර් හෂීම් ඇමතිවරයා දැරූ මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන, ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මලික් සමරවික්‍රමටද, රිෂාඩ් බදියුදින් ඇමතිවරයා දැරූ කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, සමුපකාර සංවර්ධන, නැවත පදිංචි කිරිම් හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය රාජිත සේනාරත්න මහතාද, රාවුෆ් හකීම් ඇමතිවරයා දැරූ උසස් අධ්‍යාපන, නාගරික සංවර්ධන හා ජලසම්පාදන අමාත්‍යාංශ තලතා අතුකෝරලට ද, ඒ.එල්.එම හලිම් ඇමතිවරයා දැරූ තැපැල් අමාත්‍යංශය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර වෙත ද පැවරීමට ද ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන වෙත යෝජනා කර ඇත.

එසේවුවද ජනාධිපතිවරයා විසින් වැඩබලන ඇමතිවරුන් ලෙස එම අමාත්‍යාංශයන්හි රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් පත් කරන ලදි.